Blog betingelser

Før du opretter en blog hos Riders NOTEBOOK, bedes du gennemlæse betingelserne grundigt.
Der kan ske ændringer i betingelserne, som til hver en tid er gældende for dig som bruger.

Riders NOTEBOOK garanterer ikke for, at indholdet på brugernes blogs er korrekt og fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og udeladelser i indholdet på brugernes blogs.

 

Oprettelse
Det er gratis for alle private personer at oprette en blog hos Riders NOTEBOOK.

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at oprette en blog, vil virksomheden blive opkrævet et månedligt gebyr. For mere information omkring blogs for erhverv kontakt Riders NOTEBOOK på: lotte@ridersnotebook.dk eller 52 16 60 20.

 

Dit indhold
Som blogger hos Riders NOTEBOOK accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Det betyder, at du er ansvarlig for tekst, billeder og videoer som uploades på din blog. Derudover er du ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder. Du forpligter dig til at holde Riders NOTEBOOK skadesløs.

 

Indhold
Riders NOTEBOOK kontrollere ikke alle blogs og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer. Riders NOTEBOOK fralægger sig også ansvaret for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt.

Riders NOTEBOOK forhåndsgodkender ikke bloggernes indhold, men forbeholder sig retten til indgriben, hvis blogindholdet overskrider nedenstående punkter. Eksempelvis i form af sletning af enkelte blogs, hele bloggen, og i værste tilfælde blokering af bloggeren. Ligeledes forbeholder Riders NOTEBOOK sig retten til at gribe ind med samme sanktioner, hvis der konstateres overdrevent brug af racistiske eller stødende og nedsættende sprogbrug i kommentarfeltet.

Du accepterer som blogger hos Riders NOTEBOOK også, at du ikke må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

 • som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider.
 • som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed.
 • som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre.
 • som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk (herunder topløse billeder), eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap.
 • som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse.
 • som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer.
 • som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge.
 • som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr.
 • som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste.
 • som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold.

 

Sponsoreret indhold
Det er dit ansvar som blogger at overholde markedsføringsloven. Du skal altid tydeligt øverst i dit blogindlæg gøre opmærksom på, hvis det er reklame, annonce eller et sponsoreret indlæg. Ved billeder kan det skrives enten på billedet eller øverst i billedteksten, hvorimod det med video skal nævnes i klippets begyndelse.

OBS! Du må gerne omtale produkter eller firmaer, men du må ikke indsætte loger eller andre former for annoncering. Riders NOTEBOOK forbeholder sig rettighederne på al kommercielt i forbindelse.

 

Hvad er sponsoreret indhold
Sponsoreret indhold er, hvis du har fået betaling for dit blogindlæg, dette kan både være i form af produkter eller kontanter. Bestemmelserne for sponsoreret indhold gælder også, hvis du på bloggen omtaler et produkt, som du har modtaget gratis uden forudgående aftale.

 

Reklame LINKS
Hvis du på bloggen benytter dig af affiliate links, skal du kalde det for ”reklame links”, fordi man ikke kan forvente at alle kender ordet affiliate. Husk også, at det ikke ok at skrive “kan indeholde reklame links”. Hvis der er links skal det tydeligt fremgå, så man ikke er i tvivl.

Som udgangspunkt er vi hos Riders NOTEBOOK positivt stemt overfor sponsoreret indhold eller giveaway’s. Dog forbeholder vi os retten til at gennemse og godkende sponsoreret indhold, således det sikres at overholde vores retningslinjer. Derudover opfodrer vi til, at vores bloggere benytter sponsoreret indhold ”med måde”, da uhensigtsmæssigt overdrevent brug på sigt kan fremstå utroværdigt.

Bemærk: Det er kun VIP-blogger der har mulighed for indtjening på direkte annonce/bannersalg på bloggen. Du kan læse mere om det at være VIP blogger på www.ridersnotebook.dk/bliv-blogger

 

Rettigheder
Ved at uploade indhold til Riders NOTEBOOK, er du indforstået med følgende:

 • du skal have alle de nødvendige rettigheder til det indhold du uploader på Riders NOTEBOOK’s site
 • alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
 • offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe
 • Riders NOTEBOOK har ret til at bruge alt hvad du uploader eller fremsender til ethvert formål
 • Riders NOTEBOOK må desuden anvende alle ideer, koncepter, teknikker og viden, der er indeholdt i det, du har sendt til bloggen til ethvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling, produktion og markedsføring af produkter, under anvendelse af sådan information.
 • Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan fx være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

Alt indhold du uploader hos Riders NOTEBOOK leveres vederlagsfrit og til brug for Riders NOTEBOOK. Vi forbeholder os retten til uden forud indgået aftale at henvise til dit indhold via vores medier. Derudover har Riders NOTEBOOK mulighed for at bringe dit indhold på andre medier, sites og tjenester.

Vi gør opmærksom på, at det ifølge af ophavsretsloven, kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ” i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

 

Risiko
Oprettelse og anvendelse af en blog hos Riders NOTEBOOK sker for egen risiko. Hverken Riders NOTEBOOK eller andre, som er involveret i at designe, producere eller publicere sitet, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Riders NOTEBOOK er derfor ikke erstatningsansvarlige for skader, som følge af din adgang eller brug af bloggen. Desuden er Riders NOTEBOOK ikke ansvarlig for/forpligtet til at erstatte i tilfælde ad skade eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom, som følge af adgang og brug af din blog. Det samme gør sig gældende hvis du downloader billeder, tekst, video, data, lyd eller andet materiale fra www.ridersnotebook.dk

 

Tredjeparts hjemmeside
Hvis du på din blog vælger at linke til en tredjeparts hjemmeside, holdes Riders NOTEBOOK ikke ansvarlig for dette.
Hverken indholdet af de linkede hjemmesider eller andre hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra blogs hos Riders NOTEBOOK, sker dette også på eget ansvar.

Riders NOTEBOOK fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider. Desuden fralægger Riders NOTEBOOK sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via besøgte hjemmeside.