Postnr.

Blog betingelser

Før du opretter en blog hos Riders NOTEBOOK, bedes du gennemlæse betingelserne grundigt.
Der kan ske ændringer i betingelserne, som til hver en tid er gældende for dig som bruger.

Riders NOTEBOOK garanterer ikke for, at indholdet på brugernes blogs er korrekt og fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og udeladelser i indholdet på brugernes blogs.

Oprettelse
Det er gratis for alle private personer at oprette en blog hos Riders NOTEBOOK.

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at oprette en blog, vil virksomheden blive opkrævet et månedligt gebyr. For mere information omkring blogs for erhverv kontakt Riders NOTEBOOK på: lotte@ridersnotebook.dk eller 52 16 60 20.

 

Dit indhold
Som blogger hos Riders NOTEBOOK accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Det betyder, at du er ansvarlig for tekst, billeder og videoer som uploades på din blog. Derudover er du ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder. Du forpligter dig til at holde Riders NOTEBOOKskadesløs.

Riders NOTEBOOKforhåndsgodkender ikke bloggernes indhold, men forbeholder sig retten til indgriben, hvis blogindholdet overskrider nedenstående punkter. Eksempelvis i form af sletning af enkelte blogs, hele bloggen, og i værste tilfælde blokering af bloggeren. Ligeledes forbeholder Riders NOTEBOOKsig retten til at gribe ind med samme sanktioner, hvis der konstateres overdrevent brug af racistiske eller stødende og nedsættende sprogbrug i kommentarfeltet.

Du accepterer som blogger hos Riders NOTEBOOKogså, at du ikke må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

 • som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider.
 • som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed.
 • som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre.
 • som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk (herunder topløse billeder), eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap.
 • som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse.
 • som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer.
 • som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge.
 • som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr.
 • som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste.
 • som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold.

Sponsoreret indhold
Det er dit ansvar som blogger at overholde markedsføringsloven. Se lov om markedsføring HER.
Du skal altid tydeligt øverst i dit blogindlæg gøre opmærksom på, hvis det er reklame, annonce eller et sponsoreret indlæg. Der er forskellige regler for, hvordan influenten skal markere sit indhold. Det afhænger af platformen:

 • Blogs:Skriv ’Reklame’, ’Annonce’, ’Betalt indlæg’ eller ’Sponsoreret indlæg’ tydeligt øverst i blogindlægget. Det er ikke nok, at det står i bunden af indlægget, det skal stå øverst.
 • Instagram: Skriv ’Reklame’ eller benyt #reklame i begyndelsen af teksten.
 • YouTube: Skriv ’Reklame’ eller ’Denne video er betalt af …’ både i overskriften og teksten til videoen, og nævn det i begyndelsen af videoen.
 • Snapchat: På det første billede i en sponsoreret Snapchat-story, skal der stå ’Reklame’. Forbrugerombudsmanden overvejer i øjeblikket, hvorvidt det skal stå på alle billeder/videoer i en story.
 • Facebook: Hvis man poster indlæg, videoer eller billeder fra andre kanaler på Facebook, skal det også tydeligt markeres med ’Reklame’ i teksten.

Hvad er sponsoreret indhold?
Sponsoreret indhold er, hvis du har fået betaling for dit blogindlæg, dette kan både være i form af produkter eller kontanter. Bestemmelserne for sponsoreret indhold gælder også, hvis du på bloggen omtaler et produkt, som du har modtaget gratis uden forudgående aftale.

Reklame LINKS
Hvis du på bloggen benytter dig af affiliate links, skal du kalde det for ”reklame links”, fordi man ikke kan forvente at alle kender ordet affiliate. Husk også, at det ikke ok at skrive “kan indeholde reklame links”. Hvis der er links skal det tydeligt fremgå, så man ikke er i tvivl.

Som udgangspunkt er vi hos Riders NOTEBOOKpositivt stemt overfor sponsoreret indhold eller giveaway’s. Dog forbeholder vi os retten til at gennemse og godkende sponsoreret indhold, således det sikres at overholde vores retningslinjer. Derudover opfodrer vi til, at vores bloggere benytter sponsoreret indhold ”med måde”, da uhensigtsmæssigt overdrevent brug på sigt kan fremstå utroværdigt.

Eksisterende sponsoraftaler
Andre sponsoraftaler bloggeren måtte have indgået, som ikke involverer RN, må ikke eksponeres på www.ridersnotebook.dk. Det er dog tilladt at nævne et givent produkt i et indlæg, ligesom det er tilladt at bruge billeder, hvor man eksempelvis har et sponsorunderlag på hesten, HVIS det vel og mærke ikke bliver brugt i en kontekst, hvor det er direkte eller indirekte reklame for en eksisterende sponsor. Hvis en eksisterende sponsor ønsker annoncering på bloggerens blog, skal salget af dette gå igennem RN.

Rettigheder
Ved at uploade indhold til Riders NOTEBOOK, er du indforstået med følgende:

 • Du skal have alle de nødvendige rettigheder til det indhold du uploader på Riders NOTEBOOK’s site
 • Alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
 • Offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe
 • Riders NOTEBOOKhar ret til at bruge alt hvad du uploader eller fremsender til ethvert formål
 • Riders NOTEBOOKmå desuden anvende alle ideer, koncepter, teknikker og viden, der er indeholdt i det, du har sendt til bloggen til ethvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling, produktion og markedsføring af produkter, under anvendelse af sådan information.
 • Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan fx være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

Alt indhold du uploader hos Riders NOTEBOOKleveres vederlagsfrit og til brug for Riders NOTEBOOK. Vi forbeholder os retten til uden forud indgået aftale at henvise til dit indhold via vores medier. Derudover har Riders NOTEBOOKmulighed for at bringe dit indhold på andre medier, sites og tjenester.

Vi gør opmærksom på, at det ifølge af ophavsretsloven, kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ” i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

Risiko
Oprettelse og anvendelse af en blog hos Riders NOTEBOOKsker for egen risiko. Hverken Riders NOTEBOOKeller andre, som er involveret i at designe, producere eller publicere sitet, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Riders NOTEBOOKer derfor ikke erstatningsansvarlige for skader, som følge af din adgang eller brug af bloggen. Desuden er Riders NOTEBOOKikke ansvarlig for/forpligtet til at erstatte i tilfælde ad skade eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom, som følge af adgang og brug af din blog. Det samme gør sig gældende hvis du downloader billeder, tekst, video, data, lyd eller andet materiale fra www.ridersnotebook.dk

Tredjeparts hjemmeside
Hvis du på din blog vælger at linke til en tredjeparts hjemmeside, holdes Riders NOTEBOOKikke ansvarlig for dette.
Hverken indholdet af de linkede hjemmesider eller andre hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra blogs hos Riders NOTEBOOK, sker dette også på eget ansvar.

Riders NOTEBOOK fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider. Desuden fralægger Riders NOTEBOOKsig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via besøgte hjemmeside.