Postnr.

Handelsbetingelser

All Sport Media ApS
Strandparksvej 5
2665 Vallensbæk Strand
CVR 40690255

Aftalens indgåelse
Når du køber et abonnement på Riders NOTEBOOK, indgår du aftale med All Sport Media ApS som er udgiver.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail.  Husk at tjekke din spam-mailboks. Du kan til hver en tid få gensendt dine kvitteringer og fakturaer i forbindelse med abonnementsbetalinger ved at sende en anmodning herom til info@ridersnotebook.dk

Sådan fungerer dit abonnement
Såfremt du har købt et abonnement på et fysisk blad, så fremsendes dette senest på udgivelsesdatoen. Såfremt du har købt et abonnement på et e-magasin (digitalt magasin), så har du tilgang til dette senest på udgivelsesdatoen.

Abonnementet er fortløbende, dvs. at det efter den første betalte periode automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på ridersnotebook.dk/abonnér.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Med din accept af disse betingelser for abonnenter hos Riders NOTEBOOK, giver du samtidig Riders NOTEBOOK din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedr. opdateringer, services, løbende godkendelse af dine brugeroplysninger mv., samt nyhedsbreve og tilbud, som kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører.

Når du køber et abonnement hos Riders NOTEBOOK bliver de oplysninger, du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven. Læs alt om Riders NOTEBOOK’s persondatapolitik på websiden.

Riders NOTEBOOK videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan kun ske med din personlige og forudgående tilladelse.

Forudsætninger for køb og/eller brug af e-magasiner
Du kan få adgang til et e-magasin enten som en tilføjelse til dit abonnement på et fysisk blad (når dette tilbydes) eller ved at tegne et abonnement på et e-magasin.

For at kunne læse e-magasiner skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse, og du skal have adgang til en tablet eller en smartphone med enten iOS eller Android- styresystem. Dit styresystem må dog maksimalt være ét år gammelt.

Brug af e-magasiner må kun ske til privat brug. Brug af e-magasiner i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Et abonnement på et e-magasin indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de forskellige enheder, som dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt abonnement. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via abonnement. Indholdet må således ikke kopieres og/eller på anden måde gøres tilgængeligt.

Betaling
Når du betaler dit abonnement med dankort eller kreditkort, accepterer du samtidig, at All Sport Media ApS automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre via selvbetjeningen, klik HER.

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via indbetalingskort.

Betaling foretages online på www.ridersnotebook.dk ved oprettelse af abonnement. Herefter vil dit abonnement fortsætte løbende og betalingen trækkes automatisk på det kreditkort, der er tilmeldt ved oprettelsen. Vi modtager Visa Dankort og Mastercard.

Ved annullering af betaling fremsendes en rykker, pålagt gebyr på kr. 50 DKK.
Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af abonnementsvilkår.

Kan betalingen ikke foretages via betalingskortet, så sender vi et inbetalingskort til dig på den oplyste e-mail. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt 1 rykkerskrivelse til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement suspenderes abonnementet og vi sender det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat.

Enhver form for online pengeoverførsel til ridersnotebook.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og ridersnotebook.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

Ridersnotebook.dk har en indløsningsaftale med PBS. Dette indebærer, at vi opfylder særdeles høje krav til sikkerheden på ridersnotebook.dk.

Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger. Se prisen til de enkelte lande på ridersnotebook.dk

Levering
I Danmark modtager du Riders NOTEBOOK hver måned hele året – undtaget januar.  Udgivelse er hver tredje torsdag i måneden, dog kan vi i desværre ikke garantere, at alle modtager bladet på en specifik dag. For abonnenter i udlandet, kan der gå op til en uge. Hvis magasinet eller bladet er beskadiget, gentagne gange er forsinket eller slet ikke kommer frem bedes du kontakte os, så vi kan sende et nyt magasin og følge op på leveringen hos vore samarbejdspartnere.

Som abonnent kan du også læse magasinet online via PC, mobil og tablet. Du kan se hvordan det fungerer på www.ridersnotebook.dk

Kampagnetilbud
Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et magasin, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud. Hvis du tidligere har abonneret på dette magasin, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Køb af gavekort og gaveabonnement
Gavekort og aktiveringskoder til gaveabonnementer er gyldigt i 12 måneder fra købsdato. Hvis ikke gavekortet eller gaveabonnementet aktiveres inden for de 12 måneder, så vil gavekortet eller gaveabonnementet være ugyldigt. Du kan se udløbsdato på dit gavekort, når købet er gennemført.

Fortrydelsesretten for køb af gavekort eller gaveabonnement er 14 dage. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte vores kundeservice. For mere information se næste afsnit om fortrydelsesret.

Indehaveren af gavekortet kan inden udløbet og op til 12 måneder efter anmode om at få tilbagebetalt beløbet. Dette kræver at gavekortet eller gaveabonnementet er ubrugt, det vil sige at gavekortet ikke er aktiveret. Udbetalingen vil ske ved overførsel til pengeinstitut.

Gavekort og gaveabonnementer kan kun indløses til levering i Danmark, og kan ikke ombyttes til andre aktuelle tilbud.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af første magasin ifølge forbrugeraftaleloven. I tilfælde af, at du fortryder dit køb af abonnement hos Riders NOTEBOOK, skal dette tilkendegives skriftligt til info@ridersnotebook.dk eller sendes pr. brev til All Sport Media ApS Strandparksvej 5, 2665 Vallensbæk Strand. Husk fulde navn, adresse, mail og kundenummer.

Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin eller en gavekortkode. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement eller gavekortkode i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin, har aktiveret en gavekortkode og/eller har downloadet et magasin eller andet indhold til din tablet eller din smartphone.

Opsigelse
Dit abonnement er fortløbende, indtil du opsiger det skriftligt. Abonnementet stopper ikke, hvis du opsiger betalingsaftalen. Manglende betaling, nægtelse af modtagelse eller returnering af bladet betragtes ikke som en opsigelse og fritager dig ikke for betaling.

For at vi kan nå at registrere din opsigelse rettidigt skal den være os i hænde senest d. 1. i måneden forinden.

Eksempel: Hvis vi modtager din opsigelse senest 1. marts, får du tilsendt marts-udgaven, som det sidste blad. Modtager vi din opsigelse 3. marts, vil du også få tilsendt april-udgaven.

Ændring af dine oplysninger
Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det via selvbetjeningen. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at skrive en mail til os.

Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Tilbud der inkluderer en velkomstgave
Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes denne senest tre uger efter, at din indbetaling er registreret.

Hvis du tegner et abonnement med en tilhørende velkomstgave, hvor modtageradresse er en anden end betaleradresse, sendes gaven altid til betaler. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde kan der kun tegnes abonnement uden gave.

Pakken bliver leveret med GLS eller PostNord, så derfor vigtigt at oplyse korrekt adresse, e-mail og mobilnummer. Har du ikke hentet pakken inden for tidsfristen – eller er den opgivne adresse forkert, kan den gensendes mod betaling på 75 kr. til dækning af porto og ekspedition.

Vi tager forbehold for udsolgte gaver.

Når du giver et abonnement i gave til en anden, så fortsætter abonnementet indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Indbetalingskort sendes til den oprindelige betaler.

Riders NOTEBOOK fraskriver sig al ansvar angående forsendelse, returnering og/eller eventuel reklamation af hvervegaver. I tilfælde af førnævnte situationer vil abonnenten blive henvist direkte til leverandøren, som efterfølgende håndterer problematikken med det fysiske produkt.

Dog skal du henvende dig til Riders NOTEBOOK først, som vil henvise til rette kontaktperson. Ved refundering i forbindelse med reklamation, vil Riders NOTEBOOK tilbagebetale beløbet til abonnenten.

Ophavsrettigheder
Al indhold i både de fysiske magasiner samt i e-magasinerne samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører All Sport Media ApS eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold.

Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og All Sport Media ApS forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Ændringer i vilkår og priser
All Sport Media ApS kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

All Sport Media ApS kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på ridersnotebook.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på ridersnotebook.dk. Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Elektronisk henvendelse
Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at All Sport Media ApS må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, enten direkte på ridersnotebook.dk, i e-mailen eller ved at sende en mail til info@ridersnotebook.dk

Tvister
Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ridersnotebook.dk.

Andet
Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet. Se under særlige tilbud til udlandsabonnementer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 52 16 60 20. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.

close

Synes du godt om Riders Notebook? Lad også dine venner kende til os :-)